Mẫu Giường Gỗ Đẹp Cao Cấp – GGD05

Vật liệu: Gỗ sồi Kích thước: 1m8m x 2,1m x 0,4m

Mẫu Giường Gỗ Đẹp Cao Cấp – GGD04

Vật liệu: Gỗ sồi Kích thước: 1m6m x 2m x 0,4m

Mẫu Giường Gỗ Đẹp Cao Cấp – GGD03

Vật liệu: Gỗ sồi Kích thước: 1m5 x 1m9 x 0,6m

Mẫu Giường Gỗ Đẹp Cao Cấp – GGD02

Vật liệu: Gỗ sồi Kích thước: 1m6 x 2m x 0,4m

Mẫu Giường Gỗ Đẹp Cao Cấp – GGD01

Vật liệu: Gỗ xoan đào Kích thước: 1m5 x 2m x 0,4m

Mẫu Giường Sắt Đẹp Sang Trọng – GSD05

Vật liệu: Sắt Kích thước: 1m5m x 2m x 0,4m

Mẫu Giường Sắt Đẹp Sang Trọng – GSD04

Vật liệu: Sắt Kích thước: 1m6m x 2m x 0,4m

Mẫu Giường Sắt Đẹp Sang Trọng – GSD03

Vật liệu: Sắt uốn Kích thước: 1m1 x 2m x 0,4m

Mẫu Giường Sắt Đẹp Sang Trọng – GSD02

Vật liệu: Gỗ sồi Kích thước: 1m2 x 2m x 0,4m

Giường Đẹp – Giường Ngủ – Giường Gỗ – Giường Gỗ Cao Cấp – Giường Xếp